Pełna nazwa firmy:
Ola Kościow Aleksandra Kościow-Kłyk

E-mail:
a.kosciow@gmail.com

Telefonu:
694-443-758

Siedziba firmy:
ul. Wiankowa 25
71-499 Szczecin

Strona:
www.olakosciow.pl

NIP:851 302 41 16
Nr konta: 63 1910 1048 2944 0439 1753 0001