PROJEKT KONCEPCYJNY

 1. – M A T E R I A Ł Y – O D – C I E B I E – W pierwszej kolejności proszę o materiały dotyczące obiektu-rzuty z góry, projekt od dewelopera, lub odręczny rys. z zaznaczonymi najważniejszymi wymiarami. Mile widziany jest również Twój opis czego oczekujesz od projektowanych przestrzeni funkcjonalnie i to jaki lubisz klimat we wnętrzach.
 2. – W Y C E N A – Na podstawie wysłanych przez Ciebie materiałów przygotowuję propozycję wyceny (w której skład wchodzi również harmonogram moich prac).
 3. – P I E R W S Z E – S P O T K A N I E – Po zaakceptowaniu wstępnej wyceny spotykamy się w celu omówienia szczegółowo wszystkich stref domu/lokalu/inwestycji. Twoich upodobań i potrzeb. (Jeżeli w grę wchodzi współpraca zdalna, czyli głównie z osobami z poza Polski, Berlina, Szczecina i okolic, wówczas spotkanie może odbyć się przez skape,na teams lub w formie telefonicznej konferencji).
 4. –  F O R M A L N O Ś C I – Po spotkaniu przygotowuję umowę i po podpisaniu obu stron przystępuję do pracy nad koncepcją architektury Twoich wnętrz.
 5. – W S T Ę P N A – K O N C E P C J A – W jej skład wchodzi cała masa zdjęć z inspiracjami, klimatem jaki chciałabym uzyskać, rozwiązaniami jakie widziałabym u Ciebie w domu/mieszkaniu/apartamencie. Dodatkowo przedstawiam sugerowane rozwiązania w formie zdjęć z modelu 3d. Całość przedstawiona jest w klarownej teczce. Czas przygotowania takiego materiału zależy od zakresu moich prac.
 6. – D R U G I E – S P O T K A N I E – Kolejna konsultacja to prezentacja wstępnej koncepcji, która ma stanowić dla nas bazę do rozmowy. Rozwiązania które prezentuję (często kilka dla jednego pomieszczenia) mają być pretekstem do rozmowy i pokazaniem w jaki sposób można rozegrać pewne problemy wizualne i funkcjonalne. Po takim spotkaniu dajemy sobie kilka dni, żeby sprawę przemyśleć. Podczas spotkania prowadzimy luźną rozmowę i nie musimy podejmować od razu żadnych decyzji. Zwykle czekam kilka dni na Twoje wnioski, uwagi, w którym kierunku ma dalej zmierzać nasz projekt.
 7. –  P O D S U M O W A N I E – Przygotowuję dla Ciebie finalną wersję modelu 3d, opracowuję jeśli to konieczne rysunki techniczne zmiany elektryki lub zmiany w architekturze dotyczące przesunięcia, czy wyburzenia ścian działowych. (Jeśli nasz kanceopcja zakłada zmiany konstrukcujne, wówczas do pracy właczm Konstruktora, który sporządza swój osobny projekt). Całość opracowana jest w formie teczki, w której zakres wchodzi:
  -zdjęcia modelu 3d
  -niezbędne rysunki techniczne (wyłącznie elektryki i zmian ścian, jeśli się pojawią)
  -lista z sugerowanymi materiałami
 8. – C Z E G O – N I E – P O S I A D A – T E N – W A R I A N T- wizualizacji, rysunków technicznych całego obiektu, nadzoru autorskiego, inwentaryzacji.
 9. – C O – W A R T O – W I E D Z I E Ć – O – T Y M – P R O J E K C I E –
  -Powyżzy opis to jedynie schemat współpracy. Kazdy człowiek jest inny i moje projekty również są zupełnie od siebie różne. Podobnie jest z naszą współpracą. Jeśli potrzebujesz więcej czasu do namysłu, lub więcej konsultacji niż 2 to oferuję nieograniczoną ilość konsultacji telefonicznych/mailowych. Najważniejsze dla mnie jest zadowolony Klient i satysfakcja z dobrze wykonanego projektu.
  -Jest to dobra opcja dla tych którzy:
  a- chccą zmianić już istniejące wnętrza. Wporwadzić nowe meble, zasłony, kolory. Poprzestawiać funkcje w domu, bez rewolucji.
  b- mają bardzio sprecyzowany pomysł na swoje wnętrze, potrzebują jedynie architekta wnętrz do wdrożenia swoich pomysłów, lub pomocy przy dopracowniu swoje koncepcji,