PROJEKT OD A DO Z

 1. – M A T E R I A Ł Y – O D – C I E B I E –
  W pierwszej kolejności proszę o materiały dotyczące obiektu-rzuty z góry, projekt od dewelopera, lub odręczny rys. z zaznaczonymi najważniejszymi wymiarami. Mile widziany jest również Twój opis czego oczekujesz od projektowanych przestrzeni funkcjonalnie i to jaki lubisz klimat we wnętrzach.
 2. – W Y C E N A –
  Na podstawie wysłanych przez Ciebie materiałów przygotowuję propozycję wyceny (w której skład wchodzi również harmonogram moich prac).
 3. – P I E R W S Z E – S P O T K A N I E –
  Po zaakceptowaniu wstępnej wyceny spotykamy się w celu omówienia szczegółowo wszystkich stref domu/lokalu/inwestycji. Twoich upodobań i potrzeb. (Jeżeli w grę wchodzi współpraca zdalna, czyli głównie z osobami z poza Polski, Berlina, Szczecina i okolic, wówczas spotkanie może odbyć się przez skape,na teams lub w formie telefonicznej konferencji).
 4. –  F O R M A L N O Ś C I –
  Po spotkaniu przygotowuję umowę i po podpisaniu obu stron przystępuję do pracy nad koncepcją architektury Twoich wnętrz.
 5. – W S T Ę P N A – K O N C E P C J A –
  W jej skład wchodzi cała masa zdjęć z inspiracjami, klimatem jaki chciałabym uzyskać, rozwiązaniami jakie widziałabym u Ciebie w domu/mieszkaniu/apartamencie. Dodatkowo przedstawiam sugerowane rozwiązania w formie zdjęć z modelu 3d. Całość przedstawiona jest w klarownej teczce. Czas przygotowania takiego materiału zależy od zakresu moich prac.
 6. – D R U G I E – S P O T K A N I E –
  Kolejna konsultacja to prezentacja wstępnej koncepcji, która ma stanowić dla nas bazę do rozmowy. Rozwiązania które prezentuję (często kilka dla jednego pomieszczenia) mają być pretekstem do rozmowy i pokazaniem w jaki sposób można rozegrać pewne problemy wizualne i funkcjonalne. Po takim spotkaniu dajemy sobie kilka dni, żeby sprawę przemyśleć. Podczas spotkania prowadzimy luźną rozmowę i nie musimy podejmować od razu żadnych decyzji. Zwykle czekam kilka dni na Twoje wnioski, uwagi, w którym kierunku ma dalej zmierzać nasz projekt.
 7. – W I Z U A L I Z A C J E –
  Na podstawie naszych rozmów i Twoich uwag wprowadzam zmiany w koncepcji i dopracowuję detale takie jak faktury tkanin, drewna, kamienia, dobór finalnych materiałów takich jak lampy, meble, rośliny, itd. Na tej podstawie przygotowuje dla Ciebie wizualizacje, które pomogą w przedstawieniu przyszłych wnętrz w możliwie realistyczny sposób.
 8. – E W E N T U A L N E – P O P R A W K I – W I Z U A L I Z A C J I –
  Bardzo rzadko się to zdarza, ale bywa tak, że dopiero na wizualizacjach widzimy, że jednak coś trzeba przesunąć, dodać lub ująć i wtedy przygotowuję poprawki wizualizacji-ilość tur poprawek określamy na początku w umowie-jest to sprawa indywidualna, ale zwykle w umowie widnieje zapis o 2 turach poprawek do wizualizacji.
 9. – F I N A L N Y – P R O J E K T – A R C H I T E K T U R Y – W N Ę T R Z
  Po zaakceptowaniu przez Ciebie ostatecznej wersji wizualizacji przystępuję do wykonania opracowania technicznego projektu. W jego skład wchodzi:
  – układ gniazdek i włączników elektrycznych,
  – rozrysowane są wraz z wymiarami meble wykonywane na wymiar, czyli wszelkiego rodzaju zabudowy takie jak kuchnie, garderoby, specjalistyczne meble.
  – podłączenia lamp, układy ewentualnych sztukaterii, boazerii, wszelkich detali schodów, itd,
  -kłady ścian
  -przekroje
  -rzuty z góry
  -rzuty sufitu
  -zaznaczone na projekcie kolorystyki, układu ewentualnej mozaiki/kafli/cegieł, tak by wykonawca nie miał wątpliwości jak działać.
  Wszystko to w formie teczki gdzie klarownie według spisu treści mamy wykonane wszystkie rysunki w skali i dodatkowo listę z sugerowanymi i materiałami wraz z ich ilością potrzebną do zamówienia i wyznaczonymi sugerowanymi sklepami, gdzie można je będzie kupić/zamówić.
 10. – D L A – K O G O – J E S T – T E N – W A R I A N T – ? –
  -Projektowanie wnętrz swojego domu może być wspaniałą przygodą i spełnieniem marzeń o pięknej i funkcjonalnej przestrzeni do mieszkania. Samemu jednak jest niezwykle ciężko dobrać wszystkie elementy i połączyć je tak by tworzyły spójną i praktyczną całość. Dlatego przygotowała pakiet który stanowi stelaż działań od momentu rozpoczęcia budowy i przekazania teczki projektowej budowlańcom, przez kupno wszystkich elementów z listy zakupów, aż do momentu zakończenia całości i układania dodatków/roślin obrazów w zaplanowanych miejscach.
  – Ten plan polecam Klientom, którzy chcą powierzyć zaprojektowanie swojej przestrzeni od początku do końca.