SQUARE IN WARSAW

Jest to praca konkursowa, której ideą było zaprojektowanie placu przed Pawilonem SARP „Zodiak”.